Ljudfördröjning

Kompenserar för felaktig timing mellan bild och ljud.

“Ljudfördröjning” kan anges för spelläget om “Videoläge” har angetts till “Automatisk” eller “Spel”. länk

“Ljudfördröjning”-inställningarna sparas för varje ingående källa.

Detta kan inte anges när ingångsläge är inställt på “7.1CH IN”.

Auto läppsynk.

Justerar automatiskt tiden för ljudbehandling för att kompensera för fördröjning mellan ljud- och video-timing från TV-apparater som är kompatibla med Auto läppsynk..


(Standard):

Ändra automatiskt.

Av:

Ändra inte automatiskt.

Automatisk korrigering kan eventuellt inte utföras beroende på TV:ns specifikationer även om “Auto läppsynk.” ställts in på “På”.

Justera

Tidsfördröjningen mellan bild och ljud måste korrigeras manuellt.

0 ms – 500 ms (Standard : 0 ms)

Det går även att finjustera korrigeringsvärdet för fördröjning som ställts in med “Auto läppsynk.”.

Justering för spelläge kan ställas in när “Videoläge” ställts in på “Automatisk” eller “Spel”. länk

Tillbaka upp