Grafisk EQ

Använd den grafiska equalizern för att justera tonen i varje högtalare.

“Grafisk EQ” kan ställas in för olika högtalare i olika ljudlägen.

Detta kan väljas om “MultEQ® XT32”-inställningen är vald till “Av”. länk

Detta kan inte anges när ljudläget är inställt på “Direct” eller “Pure Direct”.

Om du använder hörlurar kan du välja equalizern för hörlurar. länk

Detta kan inte anges när ingångsläge är inställt på “7.1CH IN”.

Grafisk EQ / Hörlurs-EQ

Väljer om du vill använda den grafiska equalizern eller inte.

På:

Använd den grafiska equalizern.

Av
(Standard):

Använd inte den grafiska equalizern.

“Hörlurs-EQ” ställs in i menyn när hörlurar används.

Högtalarval

Välj om du vill justera toner för enskilda högtalare eller alla högtalare.

Alla:

Justera alla högtalare tillsammans.

Vänster/höger
(Standard):

Justera vänster och höger högtalare tillsammans.

Varje:

Justera tonen för varje högtalare.

Justera EQ

Justera tonbalansen för varje frekvensband.

Välj högtalare.
Välj frekvensband för justering.

63 Hz / 125 Hz / 250 Hz / 500 Hz / 1 kHz / 2 kHz / 4 kHz / 8 kHz / 16 kHz

Justera nivån.

–20.0 dB – +6.0 dB (Standard: 0.0 dB)

Front Dolby, Surround Dolby och Back Dolby-högtalare kan endast användas då 63 Hz/125 Hz/250 Hz/500 Hz/1 kHz.

Kopiera kurva

Kopiera den platta korrektionskurva som skapats i Audyssey®-inställningarna.

“Kopiera kurva” visas efter det att den “Audyssey®-inställningar” proceduren är klar.

“Kopiera kurva” kan inte väljas när du använder hörlurar.

Ange st.värd

Inställningarna för “Grafisk EQ” återställs till standardinställningarna.

Tillbaka upp