Felmeddelanden

Ett felmeddelande visas om Audyssey®-inställningarna inte kunde slutföras på grund av högtalarplacering, mätmiljö, osv. Om ett felmeddelande visas ska problemet lösas och mätningen utföras. Stäng av strömmen innan du kontrollera högtalaranslutningarna.

Exempel

Felorsak

Åtgärder

Inga högtalare kunde hittas.

Mikrofonen för inställning och mätning kan inte identifieras.

Anslut den medföljande mikrofonen för ljudkalibrering till SETUP MIC-uttaget på den här enheten.

Alla högtalare kunde inte detekteras.

Kontrollera högtalaranslutningarna.

För mycket oväsen i omgivningen, eller för låg nivå

Det finns för mycket störningar i rummet.

Stäng av ev apparaten som väsnas eller flytta undan dem.

Försök igen när det är tystare.

Högtalar- eller subwooferljudet är för lågt.

Kontrollera högtalarplaceringarna och den riktning som högtalarna vänder.

Justera subwoofervolymen.

Fram H: Inga

Högtalaren som visas kunde inte detekteras.

Kontrollera anslutningarna för den högtalare som visas.

Fram H: Fas

Polariteten för den högtalaren som visas är omkastad.

Kontrollera polariteten för den högtalare som visas.

Detta felmeddelande kan visas för vissa högtalarna även fast polariteten har anslutits rätt. Om du är säker på att kablarna är korrekt anslutna, tryck på White-Arrow-Right för att välja “Ignorera”, tryck därefter på ENTER.

Felmeddelande för subwoofernivå och hur du gör en justering

Den optimala nivån på varje subwooferkanal för Audussey®-inställningar-mätning är 75 dB.

Under nivåmätningen av subwoofers visas ett felmeddelande om en subwoofer-nivå ligger utanför 72 – 78 dB.

När du använder en subwoofer med inbyggd förstärkare (aktiv typ) kan volymen på din subwoofer justeras så att nivån är inom intervallet 72–78 dB.

Bracket Open Felmeddelande Bracket Close

GUI Audyssey SW S7
Välj “SW nivåmatchning” och tryck på ENTER.
Justera volymkontrollen på din subwoofer så att den mätta nivån hamnar inom 72–78 dB.
När den uppmätta nivån är inom 72 – 78 dB väljer du “Nästa” och trycker på ENTER.

Om du använder två subwoofers startar justeringen av den andra subwoofern. Upprepa tillvägagångssättet från steg 2, 3.

Tillbaka upp