Hämta inställningar för Audyssey®-inställningar

Om du anger “Återställ” till “Återställ” kan du återgå till mätresultatet för Audyssey®-inställningar (värdet som beräknades genom MultEQ® XT32 vid start) även om du har ändrat de olika inställningarna manuellt.

GUI AudysseySetup S7

Tillbaka upp