Lyssna på ljud i Bluetooth-hörlurar

Ställ in “Sändare” på “På” via “Allmänt” – “Bluetooth-sändare”-inställningen i menyn. länk
Välj “Utmatningsläge” och ange utmatningssmetod för ljud.

Bluetooth + högtalare
(Standard):

Ljud matas ut till Bluetooth-hörlurar och högtalare i huvudzonen.

Simultanutmatningen lämpar sig för filmkvällar med familjen och andra gruppaktiviteter.

Endast Bluetooth:

Ljudet matas endast ut till Bluetooth-hörlurar.

Lämpligt för att lyssna på musik eller se på film på egen hand på kvällen när detta måste ske tyst.

Öppna ihopparningssläget på de Bluetooth-hörlurar som du vill ansluta till denna enhet.
Välj “Enhetslista” och välj sedan namnet på Bluetooth-hörlurarna i enhetslistan.
Justera volymen på de anslutna Bluetooth-hörlurarna när anslutningen har slutförts.

“Utmatningsläge” kan även anges via “Bluetooth-sändare” i alternativmenyn.

Bluetooth-högtalare som är kompatibla med A2DP-profiler kan anslutas genom samma steg som vid anslutning av Bluetooth-högtalare.

OBSERVERA

Bluetooth-hörlurarnas volym kan inte justeras via denna enhet. Justera volymen för dina Bluetooth-hörlurar.

Stereoläge ställs in som ljudläge när du använder Bluetooth-hörlurar. Ljudläge och andra ljudinställningar påverkas inte i ljudutmatningen på Bluetooth-hörlurar.
Ljudinställningar, ljudlägen och läget Stereo till alla zoner är inte tillgängliga när du använder Bluetooth-hörlurar och “Utmatningsläge” har ställts in på “Endast Bluetooth”.

Ljudet kan fördröjas när det skickas via Bluetooth.

Bluetooth-hörlurar kan inte anslutas när man använder en ingångskälla för Bluetooth i någon zon.
När du väljer en ingångskälla för Bluetooth i någon zon kommer detta dessutom att avbryta anslutningen mellan denna enhet och Bluetooth-hörlurar.

Bluetooth-hörlurar kan inte anslutas när den här enheten är grupperad i HEOS-appen.

VAR FÖRSIKTIG:
Använda Bluetooth-hörlurar som saknar volymjusteringsfunktion

För att undvika hörselskador ska du inte ansluta Bluetooth-hörlurar som saknar funktion för volymjustering.

Volymen i Bluetooth-hörlurar kan vara oväntat hög när enheten ansluter till Bluetooth-hörlurar.

Volymen i Bluetooth-hörlurar kan inte justeras via denna enhet.

Tillbaka upp