Koppla från Bluetooth-hörlurar

Slutför något av följande steg för att koppla ifrån dina Bluetooth-högtalare:

Stäng av dina Bluetooth-högtalare.

Gå till “Bluetooth-sändare” och välj sedan “Koppla ifrån” i alternativmenyn.

I konfigurationsmenyn går du till “Allmänt” – “Bluetooth-sändare” och ställer in “Sändare” på Av. länk

Tillbaka upp