Skärmsläckare

Välj skärmsläckarinställning.

En skärmsläckare aktiveras om ingen åtgärd utförs på mer än 5 minuter och ingen videosignal matas in eller när samma skärm (t.ex. konfigurationsmenyn) visas.

Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse White-Arrow-Left White-Arrow-Right för att stänga skärmsläckaren.

På:

Slår på skärmsläckaren.

Av
(Standard):

Stänger av skärmsläckaren.

Skärmsläckaren aktiveras i följande fall.

När konfigurationsmenyn visas

När ingen videosignal matas in

När skärmen för nätverks-, USB- eller Bluetooth-uppspelning visas

Stöd för funktionen kommer att finnas via en uppdatering av den fasta programvaran.

Tillbaka upp