HDCP-inställningar

Ställer in HDCP-versionen för varje HDMI-ingångskälla.

Video kanske inte matas ut beroende på vilken HDCP-version din spelare och TV har.

Om detta problem inträffar använder du den här inställningen för att välja en version av HDCP. Då kan video eventuellt matas ut.

Automatisk
(Standard):

Tillämpar automatiskt en HDCP-version på enheten beroende på TV-apparat.

1.4:

Fixerar HDCP-versionen på enheten till 1.4.

2.3:

Fixerar HDCP-versionen på enheten till 2.3.

“Anpassat” visas som inställningspost om våra servicetekniker eller montörer har konfigurerat HDCP-versionen på enheten.

Tillbaka upp