Högtalarförval

Du kan spara två högtalarkonfigurationer som passar de miljöer där du använder dina högtalare.

Till exempel kan du enkelt konfigurera två förval för att växla mellan equalizer- eller högtalarinställningar som har mätts upp med hjälp av Audyssey®-konfigurationen om egenskaperna i rummet varierar beroende på faktorer som huruvida du använder skärmen.

Om du vill använda ett förval väljer du önskat förval och konfigurerar därefter inställningar såsom Audyssey®-konfigurationen eller högtalarinställningarna för att spara inställningarna under det valda förvalet.

Förval 1
(Standard):

Sparar inställningarna under Förval 1.

Förval 2:

Sparar inställningarna under Förval 2.

Följande inställningar sparas under förval.

Ställa in användningsläge (“Först.tilldelning”)

Ställa in användningsläge (“Högtalarkonfig.”)

Ställa in användningsläge (“Avstånd”)

Ställa in användningsläge (“Nivåer”)

“Delningsfilter”-inställningar

Ställa in användningsläge (“Bas”)

Ställa in användningsläge (“2-kanalsuppspelning”)

Ställa in användningsläge (“Fronthögt.”)

“MultEQ® XT32”-data

“Grafisk EQ”-data

Den här inställningen kan även konfigureras via “Högtalarförval” i alternativmenyn. länk

Tillbaka upp