Nie można uzyskać żądanego brzmienia

Nie można zwiększyć głośności.

Zbyt niska nastawa głośności maksymalnej. Ustaw głośność maksymalną za pomocą opcji “Limiter” w menu. link

W zależności od formatu wejściowego dźwięku wykonywana jest korekta poziomu głośności dlatego głośność nie możne przekroczyć limitu górnego.

Brak dźwięku w przypadku korzystania z połączenia HDMI.

Sprawdź podłączenia HDMI. link

Wyprowadzając przez głośniki sygnał HDMI audio, ustaw “Wyjście HDMI Audio” w menu na “AVR”. Aby odtwarzać sygnał z telewizora, wybierz opcję “TV”. link

W przypadku korzystania z funkcji Sterowanie HDMI należy sprawdzić, czy wyjście audio w telewizorze jest ustawione na wzmacniacz AV. link

Z jednego z głośników nie wydobywa się żaden dźwięk.

Sprawdź, czy kable głośnikowe są prawidłowo podłączone.

Sprawdź, czy dla tego głośnika wybrano opcję inną niż “Brak” w menu “Konfig. głośników”. link

Sprawdź w menu ustawienia opcji “Tryb przypisania”. link

Gdy wybrano tryb dźwięku “Stereo” i “Virtual”, dźwięk wydobywa się jedynie z głośników przednich i subwoofera.

Z subwoofer nie dochodzi dźwięk.

Sprawdź podłączenia subwoofer.

Włącz zasilanie subwoofer.

Ustaw “Konfig. głośników” – “Subwoofer” w menu, na “Tak”. link

Gdy “Konfig. głośników” - “Frontowe” w menu ustawiono na “Duże”, w zależności od sygnału wejściowego i trybu dźwięku, subwoofer może nie być używany. link

Jeśli w sygnale wejściowym brak sygnału dla subwoofera (LFE), subwoofer może nie odtwarzać dźwięku. link

Aby subwoofer był zawsze używany, należy ustawić “Tryb subwoofera” na “LFE+Main”. link

Dźwięk zapisany w DTS nie jest wyprowadzany.

Sprawdź czy ustawienie wyjścia dźwięku cyfrowego na podłączonym urządzeniu to “DTS”.

Dolby Atmos, Dolby TrueHD, DTS-HD, Dolby Digital Plus sygnał audio nie jest wyprowadzany.

Wykonaj podłączenia HDMI. link

Sprawdź ustawienia wyjścia dźwięku cyfrowego na podłączonym urządzeniu. W niektórych urządzeniach domyślnie ustawiana jest opcja “PCM”.

Tryb DTS Neural:X nie może być wybrany.

Nie można wybrać DTS Neural:X w przypadku korzystania ze słuchawek.

Tryb Dolby Surround nie może być wybrany.

Nie można wybrać Dolby Surround w przypadku korzystania ze słuchawek.

Audyssey MultEQ®, Audyssey Dynamic EQ® i Audyssey Dynamic Volume® nie może zostać wybrany.

Nie można ich wybrać jeśli nie przeprowadzono Ustawienia Audyssey®. link

Przełącz na tryb dźwięku inny niż tryb “Direct” lub “Pure Direct”. link

Nie można wybrać, jeżeli tryb dźwięku to “DTS Virtual:X” lub tryb dźwięku, który ma w nazwie “+Virtual:X”.

Opcji tej nie można wybrać w przypadku korzystania ze słuchawek.

“M-DAX” nie może zostać wybrany.

Upewnij się, że doprowadzony został sygnał analogowy lub PCM (częstotliwość próbkowania = 44,1/48 kHz). W celu odtwarzania sygnałów wielokanałowych, takich jak Dolby Digital lub DTS surround, funkcja “M-DAX” nie może być użyta. link

Przełącz na tryb dźwięku inny niż tryb “Direct” lub “Pure Direct”. link

Podczas używania ZONE2 nie jest odtwarzany dźwięk.

Nie można odtwarzać cyfrowego sygnału audio ze złącza HDMI lub cyfrowych złączy audio (OPTICAL/COAXIAL). Użyj połączeń analogowych.

Słuchając dźwięku z urządzenia Bluetooth w strefie ZONE2, należy usunąć wszystkie przeszkody między urządzeniem Bluetooth i amplitunerem, a także używać go w zasięgu około 30 m.

powrót do góry