Nie można odtwarzać z urządzeń pamięci masowej USB

Pamięć USB nie jest rozpoznawana.

Odłącz i ponownie podłącz urządzenie pamięci masowej USB. link

Obsługiwane są urządzenia pamięci USB zgodne z klasa pamięci masowej.

Amplituner nie obsługuje połączenia za pomocą koncentratora USB. Podłącz pamięć USB bezpośrednio do portu USB.

Pamięć masowa USB musi być sformatowana w formacie FAT16 lub FAT32.

Nie gwarantuje się działania wszystkich urządzeń pamięci USB. Niektóre urządzenia pamięci USB nie są rozpoznawane. W przypadku korzystania z zewnętrznego dysku twardego USB, wymagającego zasilania przez zasilacz sieciowy, należy korzystać z zasilacza dołączonego do dysku.

Nie są wyświetlane pliki znajdujące się w urządzeniu pamięci USB.

Nie są wyświetlane pliki w formacie nieobsługiwanym przez amplituner. link

Urządzenie może wyświetlać pliki maksymalnie w ośmiu warstwach folderów. Dla każdej warstwy może być wyświetlone maksymalnie 5000 plików (folderów). W razie potrzeby zmień strukturę plików w urządzeniu pamięci USB.

Jeśli na urządzeniu pamięci USB znajduje się kilka partycji, wyświetlane są wyłącznie pliki z pierwszej partycji.

Urządzenia iOS oraz Android nie są rozpoznawane.

Port USB tego urządzenia nie obsługuje odtwarzania z urządzeń iOS oraz Android.

Pliki zapisane w pamięci USB nie mogą być odtwarzane.

Format pliku nie jest obsługiwany przez amplituner. Sprawdź, jakie formaty plików są obsługiwane przez amplituner. link

Próbujesz odtworzyć plik z zabezpieczeniem autorskim. Pliki z zabezpieczeniem autorskim nie będą odtwarzane w tym urządzeniu.

Odtwarzanie może nie być możliwe, jeśli wielkość pliku Album Art przekracza 2 MB.

powrót do góry