Zasilanie nie włącza się/jest wyłączone

Zasilanie nie włącza się.

Upewnij się, czy przewód zasilania jest prawidłowo podłączony do gniazda zasilania. link

Zasilanie wyłącza się automatycznie.

Włączona jest funkcja wyłącznika czasowego. Włącz ponownie zasilanie. link

“Auto wyłączenie” jest ustawiony. Tryb “Auto wyłączenie” jest włączany, jeśli przez określony czas nie zostanie wykonana żadna operacja. Aby wyłączyć “Auto wyłączenie”, ustaw “Auto wyłączenie” w menu na “Wył.”. link

Zasilanie jest wyłączane a wskaźnik zasilania migota na czerwono z częstotliwością raz na 2 sekundy.

Układ zabezpieczający został uaktywniony z powodu wzrostu temperatury w urządzeniu. Wyłącz zasilanie, odczekaj około godziny aż urządzenie wystarczająco wystygnie, a następnie ponownie włącz zasilanie. link

Urządzenie to przenieś w miejsce o dobrej wentylacji.

Zasilanie jest wyłączane a wskaźnik zasilania migota na czerwono z częstotliwością raz na 0,5 sekundy.

Sprawdź, czy odpowiednie głośniki są właściwie podłączone. Mogło dojść do zadziałania obwodu zabezpieczającego z powoduj zwarcia przewodów głośnikowych ze sobą lub z panelem tylnym urządzenia. Po odłączeniu przewodu zasilania wykonaj odpowiednie czynności naprawcze, poprawiając połączenia. link

Zmniejsz głośność i włącz ponownie zasilanie. link

Problem w obwodach wzmocnienia amplitunera. Odłącz kabel zasilania i skontaktuj się z naszym centrum obsługi klienta.

Zasilanie nie wyłącza się nawet po naciśnięciu przycisku zasilania, a na wyświetlaczu jest widoczny komunikat “ZONE2 On”.

Zasilanie strefy ZONE2 jest włączone. Aby wyłączyć zasilanie urządzenia (czuwanie), naciśnij ZONE2 ON/OFF na urządzeniu głównym lub naciśnij przycisk POWER  Power Button , po naciśnięciu przycisku ZONE2 na pilocie zdalnego sterowania, aby wyłączyć zasilanie strefy ZONE2.

Zasilanie w tym urządzeniu nie wyłącza się po naciśnięciu przycisku operacyjnego Power. Na wyświetlaczu pojawi się “HEOS On”.

Urządzenie HEOS w tej samej sieci odtwarza źródło wejściowe z tej jednostki. Zatrzymaj odtwarzanie na urządzeniu HEOS podczas wyłączania tej jednostki (przełączając ją w tryb oczekiwania). Zasilanie tej jednostki wyłączy się automatycznie po ok. 20 minutach.

powrót do góry