Basy

Ustawienie zakresu odtwarzania sygnałów niskiej częstotliwości (subwoofer i LFE).

Tryb subwoofera

Wybór sygnału w paśmie niskich częstotliwości odtwarzanego przez subwoofer.

LFE
(Domyślne):

Uzupełnienie sygnału w kanale niskiej częstotliwości o sygnał niskiej częstotliwości z kanałów wyposażonych w głośniki określone jako “Małe” i wyprowadzenie tego sygnału przez subwoofer.

LFE+Main:

Sumowanie sygnałów niskich częstotliwości z wszystkich kanałów i wyprowadzenie ich przez subwoofer.

“Tryb subwoofera” można ustawić, gdy “Konfig. głośników” - “Subwoofer” w menu ma ustawienie inne niż “Nie”. link

Wybranie tego trybu pozwoli podczas odtwarzania muzyki lub też filmowej ścieżki dźwiękowej uzyskać głębokie basy.

Jeśli dla “Konfig. głośników” - “Frontowe” i “Centralny” wybrano ustawienie “Duże”, a dla “Tryb subwoofera” ustawienie “LFE”, to zależnie od sygnału wejściowego lub wybranego trybu dźwiękowego, dźwięk może nie być wyprowadzany przez subwoofer. link
W celu wyprowadzenia sygnału niskiej częstotliwości przez subwoofer, wybierz opcję “LFE+Main”.

LPF dla LFE

Ustawienie zakresu odtwarzania sygnału LFE. Ustawienie górnej częstotliwości odcięcia sygnału niskiej częstotliwości kierowanego do subwoofera.

80 Hz / 90 Hz / 100 Hz / 110 Hz / 120 Hz / 150 Hz / 200 Hz / 250 Hz
(Domyślnie: 120 Hz)

powrót do góry