Komunikaty o błędach aktualizacji/uaktualnienia

Jeśli aktualizacja/uaktualnienie zostanie zakłócone lub nie powiedzie się, wówczas pojawi się komunikat o błędzie.

Wyświetlacz

Opis

Connection failed. Please check your network, then try again.

Połączenie sieciowe jest niestabilne.
Połączenie z serwerem nie powiodło się.
Sprawdź otoczenie sieciowe i ponów próbę aktualizacji.

Update failed. Please check your network, then try again.

Pobieranie oprogramowania firmware nie powiodło się.
Sprawdź otoczenie sieciowe i ponów próbę aktualizacji.

Upgrade failed. Please check your network, then try again.

Pobieranie oprogramowania firmware nie powiodło się.
Sprawdź otoczenie sieci i ponów próbę aktualizacji.

Please check your network, unplug and reconnect the power cord, and try again.

Aktualizacja nie powiodła się.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk Power Button na amplitunerze przez ponad 5 sekund lub odłącz i ponownie podłącz przewód zasilania.
Aktualizacja zostanie automatycznie wznowiona.

Please contact customer service in your area.

Urządzenie może być uszkodzone.
Skontaktuj się z lokalnym centrum obsługi klienta.

powrót do góry