Dźwięk jest przerywany lub występuje szum

Podczas odtwarzania dźwięku z radia internetowego lub urządzenia USB jest on od czasu do czasu przerywany.

Do przerw w odtwarzaniu może dochodzić na skutek niskiej szybkości transferu urządzenia USB.

Prędkość komunikacji sieciowej jest niska lub stacja radiowa jest mocno obciążona.

Podczas rozmowy telefonicznej za pośrednictwem urządzenia iPhone występują zakłócenia dźwięku odtwarzanego przez niniejsze urządzenie.

Podczas rozmowy należy zachować odległość przynajmniej 20 cm pomiędzy urządzeniem iPhone a niniejszym urządzeniem.

Zakłócenia często występują podczas odbioru stacji FM/AM.

Zmień orientację lub pozycję anteny. link

Odłącz antenę ramową AM od tego urządzenia.

Użyj zewnętrznej anteny. link

Przewód antenowy oddal od innych kabli połączeniowych. link

Dźwięki wydają się być zniekształcone.

Zmniejsz głośność. link

Ustaw “Wył.” na “Tryb ECO”. Gdy “Tryb ECO” jest ustawiony na “Włącz” lub “Automatyczna”, dźwięk może być zniekształcony przy wysokim poziomie głośności odtwarzania. link

Przerwy w odtwarzaniu dźwięku podczas korzystania z połączenia Wi-Fi.

Pasmo częstotliwości wykorzystywane przez bezprzewodową sieć LAN jest także wykorzystywane przez kuchenki mikrofalowe, telefony bezprzewodowe, bezprzewodowe kontrolery gier i inne urządzenia bezprzewodowej sieci LAN. Korzystanie z takich urządzeń w tym samym czasie, co z tego urządzenia, może powodować przerwy w odtwarzaniu dźwięku z powodu zakłóceń elektronicznych. Przerwom w odtwarzaniu dźwięku można zapobiegać, stosując następujące metody. link
- Umieść urządzenia powodujące zakłócenia z dala od tego urządzenia.
- Wyłącz zasilanie urządzeń powodujących zakłócenia.
- Zmień ustawienia kanału routera, na którym jest połączone to urządzenie. (Szczegółowe informacje na temat zmiany kanału zawiera instrukcja obsługi routera bezprzewodowego).
- Wykorzystaj przewodowe połączenie z siecią LAN.

W zależności od środowiska bezprzewodowej sieci LAN dźwięk odtwarzania może być przerywany szczególnie podczas odtwarzania dużych plików muzycznych. W taki razie należy użyć przewodowej sieci LAN. link

powrót do góry