Brak dostępu do sieci bezprzewodowej LAN

Brak dostępu do sieci.

Nazwa sieci (SSID), hasło i ustawienia szyfrowania nie zostały prawidłowo skonfigurowane. Skonfiguruj ustawienia sieciowe zgodnie ze szczegółami ustawień tego urządzenia. link

Przed ponownym połączeniem, zmniejsz odległość od punktu dostępowego bezprzewodowej sieci LAN i usuń wszelkie przeszkody, aby ułatwić dostęp. Umieść to urządzenie z dala od mikrofalówek i innych punktów dostępowych sieci.

Skonfiguruj ustawienia kanału punktu dostępowego tak, aby był on inny niż kanały używane przez inne sieci.

Amplituner nie jest zgodny z WEP (TSN).

Nie można uzyskać połączenia z WPS Router.

Sprawdź, czy w routerze jest włączony tryb WPS.

Naciśnij przycisk WPS na routerze, a następnie w ciągu 2 minut naciśnij przycisk “Połącz” (Connect) wyświetlony na ekranie telewizora.

Wymagany jest router/ustawienia zgodne ze standardem WPS 2.0. Ustaw czas szyfrowania na “Brak”, “WPA-PSK (AES)” lub WPA2-PSK (AES). link

Jeśli aktualna metoda szyfrowania w routerze to WEP/WPA-TKIP/WPA2-TKIP, nie można nawiązać połączenia za pomocą przycisku WPS znajdującego się na routerze. W takim wypadku użyj metody “Skanuj sieci” lub “Ręczne”.

Nie można nawiązać połączenia z siecią za pomocą urządzenia iPhone/iPod touch/iPad.

Uaktualnij oprogramowanie urządzeń iPhone/iPod touch/iPad do najnowszej wersji.

Przy konfigurowaniu ustawień poprzez połączenie bezprzewodowe, musi być obsługiwany system iOS 7 lub nowszy.

powrót do góry