Panel przedni

Name Front Small1 N59

Przycisk zasilania ( Power Button )

Służy do włączania/wyłączania zasilania (czuwanie). link

Kontrolka zasilania

Sygnalizuje stan zasilania w następujący sposób:

Wył.: Włączone

Kolor czerwony: Normalny tryb czuwania

Pomarańczowy:

Gdy parametr “HDMI PassThrough” ustawiony jest na “Włącz” link

Gdy parametr “Sterowanie HDMI” ustawiony jest na “Włącz” link

Gdy parametr “Zarządzanie siecią” ustawiony jest na “Zawsze wł.” link

Pokrętło INPUT SELECTOR

Służy do wyboru źródła sygnału. link

Wskaźnik M-DAX

Świeci, gdy jest wybrany tryb M-DAX. link

Czujnik zdalnego sterowania

Odbiera sygnał z pilota zdalnego sterowania. link

Wyświetlacz

Służy do wyświetlania rozmaitych informacji. link

Wskaźnik PURE DIRECT

Świeci, gdy jako tryb dźwięku wybrany jest tryb “Pure Direct”. link

Pokrętło VOLUME

Służy do regulacji poziomu głośności. link

Gniazdo słuchawek (PHONES)

Do podłączania słuchawek.

Jeżeli do tego gniazda podłączone zostaną słuchawki, sygnał audio nie będzie wyprowadzany przez podłączone głośniki ani przez złącza PRE OUT.

UWAGA

Aby nie spowodować uszkodzenia słuchu podczas słuchania z użyciem słuchawek, nie zwiększaj gwałtownie poziomu głośności.

Name Front Small2 N59

Gniazdo SETUP MIC

Służy do podłączania, dołączonego do zestawu, mikrofonu do kalibracji dźwięku. link

Przycisk M-DAX

Włącza lub wyłącza tryb M-DAX. link

Przyciski zaprogramowanych kanałów tunera
(TUNER PRESET CH +, –)

Służą do wybierania zaprogramowanych stacji. link

Przycisk INTERNET RADIO

Naciśnięcie tego przycisku powoduje przełączenie źródła sygnału na “HEOS Music” – “Radio Internetowa TuneIn”. link

Przycisk DIMMER

Każde naciśnięcie powoduje zmianę jasności wyświetlacza. link

Przycisk STATUS

Każde naciśnięcie powoduje zmianę informacji o stanie na wyświetlaczu.

Przycisk SOUND MODE

Wybór trybu dźwięku. link

Przycisk PURE DIRECT

Umożliwia przełączanie między trybami dźwiękowymi Direct, Pure Direct i Auto Surround.

Port USB ( Icon USB )

Służy do podłączania urządzeń magazynujących USB (takich jak pamięć USB). link

Złącze AUX-HDMI

Służy do podłączania urządzeń zgodnych z wyjściem HDMI, takich jak kamery wideo i konsole gier. link

powrót do góry