Ustawienie HDMI

Konfiguruj ustawienia Wyjście HDMI Audio, HDMI Pass Through oraz Sterowanie HDMI.

UWAGA

W przypadku ustawienia parametru “HDMI PassThrough” i “Sterowanie HDMI” na “Włącz”, w trybie oczekiwania urządzenie pobiera większą moc. (HDMI PassThroughlink, Sterowanie HDMIlink) Jeśli nie będziesz używał tego urządzenia przez dłuższy okres, zaleca się odłączenie przewodu zasilania od gniazda sieciowego.

Wyj.HDMI Audio

Wybór urządzenia HDMI, na które wyprowadzane są sygnały audio.

AVR
(Domyślne):

Odtwarzanie przez głośniki podłączone do tego urządzenia.

TV:

Odtwarzanie przez odbiornik TV podłączony do tego urządzenia.

Jeśli funkcja Sterowanie HDMI jest aktywna, priorytet uzyskuje ustawienie TV audio. link

Jeśli urządzenie jest włączone a parametr “Wyj.HDMI Audio” jest ustawiony na “TV”, dźwięk wyprowadzany jest w postaci dwukanałowej przez złącze HDMI OUT.

HDMI PassThrough

Określa sposób transmitowania sygnałów HDMI przez urządzenie na wyjście HDMI w trybie oczekiwania.

Włącz:

Transmituje wybrane wejście HDMI przez wyjście HDMI urządzenia, gdy urządzenie jest w trybie oczekiwania.

Wył.
(Domyślne):

Żadne sygnały HDMI nie są transmitowane przez wyjście HDMI tego urządzenia w trybie oczekiwania.

Źr.Pass Through

Określa złącze HDMI przekazujące sygnały HDMI w trybie gotowości.

Ostatnio wybrane
(Domyślne):

Ostatnio używane źródło wejściowe przejdzie w tryb gotowości.

CBL/SAT /
Blu-ray/DVD /
Game / AUX /
Media Player:

Przekazywanie przez wybrane źródło wejściowe.

“Źr.Pass Through” można ustawić, gdy “HDMI PassThrough” jest ustawione na “Włącz” lub “Sterowanie HDMI” jest ustawione na “Włącz”. (HDMI PassThroughlink, Sterowanie HDMIlink)

Wybór układu RC

Pozwala ustawić, czy urządzenie może być włączane przyciskiem wyboru źródła wejściowego na pilocie, kiedy urządzenie jest w trybie oczekiwania.

Zasilanie+Źródło
(Domyślne):

Zasilanie urządzenia zostaje włączone i źródło wejściowe ulega zmianie.

Tylko źródło:

Źródło wejściowe HDMI ulega zmianie, kiedy urządzenie jest w trybie oczekiwania. Kiedy zostanie naciśnięty przycisk wyboru źródła wejściowego na pilocie, miga kontrolka zasilania urządzenia.

“Wybór układu RC” można ustawić, gdy “Sterowanie HDMI” jest ustawione na “Włącz” lub “HDMI PassThrough” jest ustawione na “Włącz”. (HDMI PassThroughlink, Sterowanie HDMIlink)

Sterowanie HDMI

Można łączyć operacje z urządzeniami podłączonymi do złącza HDMI i obsługującymi funkcję Sterowanie HDMI.

Włącz:

Użyj funkcji Sterowanie HDMI.

Wył.
(Domyślne):

Nie używaj funkcji Sterowanie HDMI.

Zapoznaj się z instrukcją obsługi wszystkich podłączonych urządzeń w zakresie sprawdzenia ustawień.

Więcej informacji dotyczących “funkcji Sterowanie HDMI” uzyskasz w rozdziale poświęconym “funkcji Sterowanie HDMI”. link

UWAGA

Jeżeli ustawienia “Sterowanie HDMI” zostaną zmienione, to po wykonaniu zmian, zawsze należy zresetować zasilanie podłączonych urządzeń.

ARC

W telewizorze podłączonym do złącza HDMI MONITOR należy ustawić, czy ma być odbierany dźwięk z telewizora przez HDMI.

Włącz:

Użyj funkcji ARC.

Wył.
(Domyślne):

Nie używaj funkcji ARC.

Można regulować głośność tego urządzenia za pomocą pilota do telewizora.

Funkcji tej można używać w telewizorze z obsługą ARC (Audio Return Channel) i włączoną funkcją Sterowanie HDMI.

Kiedy funkcja “Sterowanie HDMI” ma ustawienie “Włącz”, ustawienia “ARC” automatycznie przyjmują wartość “Włącz”. link

UWAGA

Jeśli ustawienia “ARC” zostaną zmienione, po wykonaniu zmian zawsze należy zresetować zasilanie podłączonych urządzeń.

Przeł. TV Audio

Ustawia automatyczne przełączania na wejście “TV Audio”, kiedy telewizor podłączony przez HDMI wysyła właściwe polecenie kontrolne CEC do tego urządzenia.

Włącz
(Domyślne):

Wybrać automatycznie wejście “TV Audio”, po otrzymaniu polecenia z telewizora.

Wył.:

Nie wybierać automatycznie wejścia “TV Audio”, po otrzymaniu polecenia z telewizora.

Opcje takie jak “Przeł. TV Audio” można ustawiać, gdy dla parametru “Sterowanie HDMI” wybrano opcję “Włącz”. link

Ster.wył.zasil.

Łączy przełączanie zasilania w tryb oczekiwania tego urządzenia i jednocześnie urządzenia zewnętrznego.

Wszystkie
(Domyślne):

Jeżeli zasilanie podłączonego odbiornika TV jest wyłączone niezależnie od źródła sygnału wejściowego, to zasilanie tego urządzenia zostaje automatycznie przestawione w tryb oczekiwania.

Video:

W przypadku wyboru sygnału wejściowego, do którego przypisano opcję “HDMI” lub “VIDEO”, wyłączenie zasilania telewizora powoduje automatyczne przełączenie niniejszego urządzenia w tryb oczekiwania. link

Wył.:

Urządzenie to nie jest połączone z zasilaniem odbiornika TV.

Opcje takie jak “Ster.wył.zasil.” można ustawiać, gdy dla parametru “Sterowanie HDMI” wybrano opcję “Włącz”. link

Oszcz.Energii

Jeśli w posiadanym telewizorze wybrano ustawienie odtwarzania dźwięku przez “głośnik telewizora”, to urządzenie automatycznie przełączy się w tryb czuwania, aby zmniejszyć zużycie energii.

Ta funkcja jest włączona w następujących przypadkach.

Kiedy jako źródło sygnału tego urządzenia wybrano “TV Audio”

Podczas odtwarzania treści z urządzenia podłączonego przez HDMI

Włącz:

Użyj funkcji Oszcz.Energii.

Wył.
(Domyślne):

Nie używaj funkcji Oszcz.Energii.

Opcje takie jak “Oszcz.Energii” można ustawiać, gdy dla parametru “Sterowanie HDMI” wybrano opcję “Włącz”. link

Proste Menu

Ta funkcja może być używana do konfigurowania ustawień urządzenia, wyboru źródła sygnału i ustawiania stacji radiowych w tunerze oraz stacji radia internetowego za pomocą pilota do telewizora.

Włącz:

Użyj funkcji Proste Menu.

Wył.:

Nie używaj funkcji Proste Menu.

Opcje takie jak “Proste Menu” można ustawiać, gdy dla parametru “Sterowanie HDMI” wybrano opcję “Włącz”. link

UWAGA

Jeżeli ustawienia “Proste Menu” zostaną zmienione, to po wykonaniu zmian, zawsze należy zresetować zasilanie podłączonych urządzeń.

Funkcja Proste Menu może nie działać prawidłowo w zależności od specyfikacji telewizora. W takim przypadku dla funkcji “Proste Menu” wybierz ustawienie “Wył.”.

powrót do góry