Wyświetlacz

Name Display N59N

Wskaźniki trybu wejściowego

Świecą się, wskazując ustawienia trybu wejściowego audio każdego źródła sygnału. link

Wskaźniki dekodera

Świecą, gdy na wejściach obecne są sygnały Dolby lub DTS albo gdy pracuje dekoder Dolby lub DTS.

Wskaźnik Audyssey®

Świeci, gdy skonfigurowano “MultEQ®”, “Dynamic EQ” lub “Dynamic Volume”. link

Wskaźniki trybu pracy tunera

Świecą się wskazując tryb odbioru, gdy jako źródło sygnału wybrany został “Tuner”.

TUNED: Zaświeci się, gdy stacja radiowa zostanie dostrojona prawidłowo.

STEREO: Zaświeci się, gdy odbierana jest stacja radiowa stereo FM.

RDS: Zaświeci się, gdy odbierana jest stacja radiowa RDS.

Wskaźnik wyłącznika czasowego

Świeci się, gdy ustawiona jest funkcja wyłącznika czasowego. link

Wskaźnik głośności

Wskaźnik MUTE

Migota, gdy dźwięk jest wyciszony. link

Wyświetlacz informacyjny

Wyświetla nazwę źródła sygnału, tryb dźwiękowy, wartości ustawień oraz inne informacje.

Wskaźniki sygnału wejściowego

Odpowiedni wskaźnik świeci zgodnie z aktywnym sygnałem wejściowym.

powrót do góry