Panel tylny

Name Rear Small1 N59N

Złącza Bluetooth/antena sieci bezprzewodowej LAN

Służy do podłączania załączonych anten zewnętrznych dla podłączenia Bluetooth/sieci bezprzewodowej, podczas połączenia do sieci przez sieć bezprzewodową LAN, lub podczas podłączenia do urządzenia przenośnego za pomocą Bluetooth. link

Anteny zewnętrzne dla połączenia Bluetooth/sieci bezprzewodowe należy umieścić równomiernie powyżej tylnego zespołu śrub.
Należy obrócić zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, dopóki anteny zostaną całkowicie połączone.
Należy obrócić antenę do góry, aby uzyskać lepszy odbiór.
Pict AntennaAngle N59N

Cyfrowe złącza audio (DIGITAL AUDIO)

Do podłączania urządzeń wyposażonych w złącza dźwięku cyfrowego.

Złącze NETWORK

Służy do podłączenia kabla LAN, podczas podłączania do przewodowej sieci LAN. link

Gniazda REMOTE CONTROL

Do podłączania odbiorników/nadajników podczerwieni, umożliwiających obsługę tego i innych urządzeń zewnętrznych z innego pomieszczenia. link

Name Rear Small2 N59N

Złącze HDMI

Do podłączania urządzeń wyposażonych w złącza typu HDMI.

Gniazdo SIGNAL GND

Służy do podłączania uziemienia dla gramofonu. link

Styki anteny FM/AM (ANTENNA)

Służy do podłączania anten FM i anten pętlowych AM. link

Analogowe złącza audio (AUDIO)

Do podłączania urządzeń wyposażonych w złącza dźwięku analogowego.

Złącza PRE OUT

Do podłączania subwoofera z wbudowanym wzmacniaczem. link

Name Rear Small3 N59N

Złącza wideo (VIDEO)

Do podłączania urządzeń wyposażonych w złącza wideo.

Zaciski głośnikowe (SPEAKERS)

Do podłączania głośników. link

Wejście AC (AC IN)

Do podłączania przewodu zasilania. link

UWAGA

Nie dotykaj wewnętrznych szpilek w gniazdach na tylnym panelu. Ładunek elektrostatyczny przenoszony na ciele może spowodować uszkodzenie układów wewnętrznych tego urządzenia.

powrót do góry