Podłączenie przewodu zasilającego

Po wykonaniu wszystkich połączeń włóż wtyczkę zasilania do gniazda sieciowego.

Conne AC N59N

powrót do góry