Ustawienia Audyssey®

W celu wykonania pomiaru, ustaw mikrofon pomiarowy w kilku lokalizacjach w całej przestrzeni odsłuchowej. W celu uzyskania najlepszych wyników zalecamy wykonanie pomiarów w sześciu pozycjach, jak przedstawiono na ilustracji.

Podczas pomiaru drugiej i kolejnych pozycji, zainstaluj mikrofon do konfiguracji i pomiarów w promieniu 60 cm od pierwszej pozycji pomiarowej (głównej pozycji odsłuchowej).

W przypadku przeprowadzenia procedury Ustawienia Audyssey® funkcje Audyssey MultEQ®, Audyssey Dynamic EQ® i Audyssey Dynamic Volume® zostaną włączone. link

Pict AutoSetup 5.1

O głównej pozycji słuchania

Główna pozycja słuchania odnosi się do miejsca położonego centralnie względem obszaru obejmowanego przez głośniki, w którym normalnie usiądzie osoba, gdy słuchać będzie samotnie. Przed uruchomieniem procedury “Ustawienia Audyssey®” umieść mikrofon pomiarowy w głównej pozycji słuchania.

Audyssey MultEQ® stosuje pomiar dokonany w tej pozycji dla wyliczenia odległości do głośników, sprawdzenia poziomu, polaryzacji oraz optymalnej wartości odcięcia dla subwoofera.

UWAGA

Należy zapewnić jak największą ciszę w pomieszczeniu. Szum w tle może zakłócić pomiary pomieszczenia. Pozamykaj okna i wyłącz wszystkie urządzenia elektroniczne (radia, klimatyzatory, lampy fluorescencyjne itp.). Urządzenia takie emitują hałas, który może zakłócić pomiary.

Podczas pomiaru telefony komórkowe należy pozostawić poza pomieszczeniem odsłuchowym. Sygnały emitowane przez sieć komórkową mogą zakłócić pomiary.

Nie stawaj między głośnikami a mikrofonem pomiarowym ani nie dopuść, aby podczas pomiaru na linii tej znalazły się jakiekolwiek przeszkody. Mikrofon pomiarowy powinien zostać zainstalowany w odległości co najmniej 50 cm od ściany. W przeciwnym wypadku odczyty mogą być niedokładne.

Podczas pomiaru z głośników i subwoofera wydobywać się będą słyszalne dźwięki, jest to normalny efekt. W przypadku wykrycia szumu otoczenia, głośność dźwięków testowych zostanie zwiększona.

Naciśnięcie przycisków VOLUME kurosankaku   Sankaku-Reverse na pilocie zdalnego sterowania lub przycisków VOLUME na urządzeniu w trakcie pomiaru spowoduje przerwanie pomiarów.

Nie można przeprowadzać pomiarów przy podłączonych słuchawkach. Przed uruchomieniem procedury Ustawienia Audyssey® należy odłączyć słuchawki.

powrót do góry