Mapa menu

Aby posługiwać się menu, podłącz odbiornik TV do tego urządzenia i wyświetl menu na ekranie odbiornika TV.

Amplituner jest dostarczany z fabrycznie zaprogramowanymi ustawieniami domyślnymi. Użytkownik może spersonalizować ustawienia amplitunera do posiadanej konfiguracji sprzętowej i własnych preferencji.

Ustawiane pozycje

Pozycje

Opis

Strona

Icon Audio Mz

Audio

Poz Centralny

Służy do dostosowywania głośności kanału centralnego w celu odróżnienia dialogów ze wszystkich źródeł.

Poz.subwoofera

Dostosuj głośność kanału subwoofer dla wszystkich źródeł wejścia.

Parametr Surr.

Reguluje parametry dźwięku przestrzennego.

M-DAX

Zwiększa składowe niskich i wysokich częstotliwości skompresowanego dźwięku, pochodzącego np. z plików MP3 w celu zapewnienia lepszej jakości dźwięku.

Opóźnienie audio

Rekompensuje nieprawidłową synchronizację czasową pomiędzy materiałem video i audio.

Głośność

Ustawia głośność.

Audyssey

Umożliwia skonfigurowanie funkcji Audyssey MultEQ®, Audyssey Dynamic EQ® i Audyssey Dynamic Volume®.

Ręczna kor.EQ

Zastosowane korektora graficznego umożliwi ustawienie barwy dźwięków w każdym z głośników.

Icon Video Mz

Video

Ustawienie HDMI

Konfiguruje ustawienia Wyjście HDMI Audio, HDMI Pass Through oraz Sterowanie HDMI.

Wskazania ekran.

Służy do konfiguracji ustawień wskazań ekranowych.

Format sygnału4K

Ustaw format 4K, jeśli telewizor lub urządzenie odtwarzające są kompatybilne z technologią 4K.

Format TV

Format sygnału wyjściowego video ustaw tak, aby mógł być on wyprowadzany na używany odbiornik TV.

Ustawiane pozycje

Pozycje

Opis

Strona

Icon Inputs Mz

Wejścia

Przypisanie wej.

Zmiana przypisania złącza wejściowego.

Zmiana nazwy źr.

Zmiana nazwy wyświetlanej źródła wejściowego.

Ukrycie źródeł

Usuwanie z wyświetlacza źródeł sygnału, które nie są używane.

Poziom sygnału

Ustawienie poziomu odtwarzania oraz wejścia audio.

Wybór wejść

Wykonanie ustawienia trybu wejściowego audio.

Icon Speakers Mz

Głośniki

Ustaw.Audyssey®

Następuje automatyczny pomiar charakterystyki podłączonych głośników oraz pomieszczenia oraz wprowadzenie optymalnych ustawień.

Ustaw.ręczne

Ręczna konfiguracja głośników lub zmiana ustawień konfiguracji Audyssey®.

Icon Network Mz

Sieć

Informacja

Wyświetlenie informacji sieciowych.

Połączenie

Wybór, czy podłączyć sieć domową do bezprzewodowej sieci LAN, czy przewodowej sieci LAN.

Ustawienia

Służy do manualnych ustawień adresu IP.

Zarządz.siecią

Umożliwia komunikację sieciową w trybie oczekiwania.

Przyjazna nazwa

“Przyjazna nazwa” jest nazwą amplitunera wyświetlaną w sieci. Parametr Przyjazna nazwa można zmienić stosownie do własnych preferencji.

Diagnostyka

Służy do sprawdzania połączenia sieciowego.

Ustawiane pozycje

Pozycje

Opis

Strona

Icon HEOS Account LEGO

Konto HEOS

【Jeżeli użytkownik jest wylogowany z obszaru Konto HEOS】

Posiadam konto HEOS

Wybiera proces rejestracji.

Stwórz konto

Tworzy nowe Konto HEOS.

Przypomnij hasło

Jeżeli zapomniałeś hasła, otrzymasz od nas wiadomość e-mail z instrukcją, jak je odzyskać.

【Jeżeli użytkownik jest zalogowany w obszarze Konto HEOS】

Zalogowany jako

Wyświetla Konto HEOS.

Zmiana lokalizacji

Wybiera lokalizację.

Zmiana hasła

Zmienia hasło do obszaru Konto HEOS.

Usuń konto

Usuwa Konto HEOS.

Wyloguj się

Wylogowuje z obszaru Konto HEOS.

Ustawiane pozycje

Pozycje

Opis

Strona

Icon General Mz

Ogólne

Język

Zmienia język wyświetlania na ekranie telewizora.

ECO

Konfiguracja energooszczędnych funkcji trybu ECO i automatycznego czuwania.

Prost.wybór.Imię

Zmiana wyświetlanej nazwy profilu Smart Select odpowiednio do preferencji.

Przedni wyświetl

Ustawienia związane z wyświetlaczem.

Oprogramowanie

Sprawdza najnowsze informacje o oprogramowaniu dotyczące aktualizacji i uaktualnień, aktualizuje oprogramowanie i ustawia wyświetlanie komunikatu powiadomienia.

Informacja

Wyświetla informacje o ustawieniach urządzenia, sygnałach wejściowych itp.

Dane użytkowania

Pozwala włączyć lub wyłączyć opcję przesyłania do firmy Marantz anonimowych danych dotyczących użytkowania urządzenia.

Zapisz i załaduj

Zapisz i przywróć ustawienia urządzenia za pomocą pamięci USB.

Blok.ustawień

Chroni ustawienia przed przypadkową zmianą.

Reset

Różne ustawienia zostały przywrócone do domyślnych wartości fabrycznych.

Icon SetupAssistant Mz

Kreator ustawień

Rozpocznij ustaw

Wykonaj podstawowe czynności instalacyjne/podłączenia/ustawienia zgodnie z instrukcją wyświetlaną na ekranie telewizora.

Strona 9 oddzielnego podręcznika “Skrócona instrukcja obsługi”

Wybierz język

Konfiguracja poszczególnych pozycji ustawień zgodnie z instrukcją wyświetlaną na ekranie telewizora.

Ustaw.głośników

Kalib.głośników

Ustawienia sieci

Połącz.dźwięk.TV

Ustaw.Wejścia

Aplikacje mobil.

Rysunek pilota

Ope Menu RC040

powrót do góry