Wybór wejść

Ustawienie trybu pracy wejścia audio każdego źródła wejściowego.

Dostępne tryby wejściowe zależą od źródła sygnału.

Ustawienia “Wybór wejść” są zapisywane dla każdego źródła sygnału.

Tryb wejściowy

Ustawienie trybu wejściowego audio dla różnych źródeł sygnału.

Normalnie zalecamy ustawienie trybu wejściowego audio na “Automatyczna”.

Automatyczna
(Domyślne):

Automatycznie wykrywa źródło sygnału i rozpoczyna odtwarzanie.

HDMI:

Odtwarza tylko sygnały z wejść HDMI.

Cyfrowe:

Odtwarza tylko sygnały z cyfrowych wejść dźwięku.

Analogowe:

Odtwarza tylko sygnały z analogowych wejść dźwięku.

Gdy sygnały cyfrowe są prawidłowo podane na wejścia, na wyświetlaczu świeci kontrolka DIG. . Jeśli kontrolka DIG. nie świeci się, sprawdź menu “Przypisanie wej.” i połączenia. link

Jeśli “Sterowanie HDMI” jest ustawione na “Włącz” i przez złącze HDMI MONITOR podłączony jest odbiornik TV zgodny z ARC, to tryb wejściowy, którego źródłem wejściowym jest “TV Audio”, zostanie ustalony na ARC.

powrót do góry