Blok.ustawień

Chroni ustawienia przed przypadkową zmianą.

Zablokowane

Włącz:

Ochrona ustawień włączona.

Wył.
(Domyślne):

Ochrona ustawień wyłączona.

Chcąc skasować te ustawienia, ustaw parametr “Zablokowane” na “Wył.”.

UWAGA

Jeśli parametr “Zablokowane” jest ustawiony na “Włącz”, nie wyświetlane są żadne ustawienia oprócz “Blok.ustawień”.

powrót do góry