Przypisanie wej.

W przypadku dokonania połączeń w sposób zgodny z opisem źródeł sygnału na złączach urządzenia, wystarczy nacisnąć jeden z przycisków wyboru sygnału źródłowego, aby odtworzyć sygnał audio lub wideo z podłączonego urządzenia.

Należy zmienić przypisanie złącza wejściowego HDMI, złącza wejścia dźwięku cyfrowego, złącza wejściowego dźwięku analogowego i złącza wejściowego video, podczas podłączania źródła wejściowego, innego niż wydrukowane na złączach wejściowych audio/wideo tego urządzenia.

GUI InputAssign N58U

Domyślnie są one ustawione w przedstawiony poniżej sposób.

Źródło sygnału

Złącze wejściowe

HDMI

DIGITAL

ANALOG

VIDEO

CBL/SAT

1

COAX

1

1

Blu-ray/DVD

2

2

2

Game

3

Media Player

4

3

TV Audio

OPT

AUX

FRONT

CD

3

Uwaga dla użytkowników dekoderów telewizyjnych

W przypadku korzystania z wyjścia dźwięku cyfrowego dekodera TV/satelitarnego:

Aby odtworzyć sygnał wideo przypisany do “HDMI” w połączeniu z sygnałem dźwiękowym przypisanym za pomocą parametru “Przypisanie wej.” - “DIGITAL”, należy również wybrać opcję “Cyfrowe” parametru “Tryb wejściowy”. link

HDMI

Ustawienie to wybierz w celu zmiany złączy wejściowych HDMI przypisanych do źródeł sygnału.

1 / 2 / 3 / 4 / 5 /
FRONT:

Przypisz złącze wejściowe HDMI do wybranego źródła.

– :

Nie przypisuj złącza wejściowego HDMI do aktualnie wybranego źródła sygnału.

Jeżeli “Sterowanie HDMI” ustawione jest w menu na “Włącz”, to “HDMI” nie może być przypisane do “TV Audio”. link

Kiedy zostanie doprowadzony sygnał 4K, informacje dotyczące zmiany głośności lub trybu dźwiękowego nie będą wyświetlane.

DIGITAL

Ustawienie to wybierz w celu zmiany złączy wejściowych dźwięku cyfrowego przypisanych do źródeł sygnału.

COAX (Koncentryczne) /
OPT (Optyczne):

Przypisz cyfrowe złącze wejściowe audio do wybranego źródła.

– :

Nie przypisuj cyfrowego złącza wejściowego audio do aktualnie wybranego źródła sygnału.

ANALOG

Ustawienie to wybierz w celu zmiany złączy wejściowych dźwięku analogowego przypisanych do źródeł sygnału.

1 / 2 / 3:

Przypisz analogowe złącze wejściowe audio do wybranego źródła.

– :

Nie przypisuj analogowego złącza wejściowego audio do aktualnie wybranego źródła sygnału.

VIDEO

Ustawienie to wybierz w celu zmiany złączy wejściowych composite video przypisanych do źródeł sygnału.

1 / 2 / 3:

Przypisz złącze wejściowe wideo do wybranego źródła.

– :

Nie przypisuj złącza wejściowego wideo do aktualnie wybranego źródła sygnału.

Domyślne

Ustawienia “Przypisanie wej.” powracają do standardowych wartości.

powrót do góry