Kontrollera den registrerade förinställningskoder

Håll knappen för den ingångskälla som du vill kontrollera den förinställda koden för och SET-knappen nedtryckta tills “PRSET” visas på fjärrkontrollens display.
Tryck på INFO.

Inställningskoden visas i 3 sekunder på fjärrkontrollens display.

Tillbaka upp