Registrera förinställningskoder

Det finns två metoder för att registrera förinställningskoder; den enkla metoden för Marantz-spelare eller metoden för att registrera förinställningsnummer för andra tillverkares enheter. Du kan också prova dig fram genom att testa de förinställda koderna en efter en.

Registrera Marantz-spelare

Använd följande enkla metod för att registrera förinställningskoder för Marantz Blu-ray-spelare, DVD-spelare och CD-spelare.

Registrera Blu-ray-spelare

Håll Blu-ray och OPTION intryckta tills “OK”-indikatorn blinkar på fjärrkontrollens display och släpp sedan.

Registrera DVD-spelare

Håll DVD och OPTION intryckta tills “OK”-indikatorn blinkar på fjärrkontrollens display och släpp sedan.

Registrera CD-spelare

Håll CD och OPTION intryckta tills “OK”-indikatorn blinkar på fjärrkontrollens display och släpp sedan.

Registrera flera spelare samtidigt

Håll SMART SELECT 1 - 4 och OPTION intryckta tills “OK”-indikatorn blinkar på fjärrkontrollens display och släpp sedan.

Enheter som registreras samtidigt

Håll följande knappar nedtryckta

Blu-ray Disc-spelare

DVD-spelare

CD-spelare

check_mark

check_mark

SMART SELECT 1 och OPTION

check_mark

check_mark

SMART SELECT 2 och OPTION

 

check_mark

check_mark

SMART SELECT 3 och OPTION

check_mark

check_mark

check_mark

SMART SELECT 4 och OPTION

OBSERVERA

Vissa knappar kanske inte fungerar beroende på modellen och tillverkningsåret på din utrustning. I detta fall kan du försöka med “Registrering genom att ange förinställningsnummer” länk.

Registrering genom att ange förinställningsnummer

Följande tabell visar de enhetsgrupper som kan registreras för varje ingångsväljare. Kontrollera förinställningsnumret för enheten du vill registrera i förväg i filen med “Remote Control Preset Codes”.

Knapp

Enhetsgrupper som kan registreras

RC CBL_SAT button_Mz

CBL/SAT-gruppen

RC Blu-ray button_Mz

Användning av BD/DVD-grupper

RC GAME button_Mz

CBL/SAT-gruppen, BD/DVD-gruppen,
ljudgruppen

RC MEDIAPLAYER button_Mz

Användning av CBL/SAT-gruppen

RC DVD button_Mz

Användning av BD/DVD-grupper

RC AUX button_Mz

CBL/SAT-gruppen, BD/DVD-gruppen,
ljudgruppen

RC 8K button_Mz

CBL/SAT-gruppen, BD/DVD-gruppen,
ljudgruppen

RC CD button_Mz

Användning av ljudgruppen

RC TVAUDIO button_Mz

Användning av TV-gruppen

Håll knappen för den ingångskälla som du vill registrera den förinställda koden för och SET nedtryckta tills “PRSET”-indikatorn blinkar på fjärrkontrollens display och släpp sedan.
Ange förinställningsnumret (4 siffror) som har angetts för enheten i tabellen med förinställningskoder. Använd sifferknappar (0 – 9) på fjärrkontrollen.

Vissa tillverkare använder flera typer av fjärrkontrollkoder. Ange en annan förinställd kod och kontrollera att den fungerar på rätt sätt.

Om enheten inte fungerar trots att en förinställd kod har registrerats kan du använda inlärningsfunktionen. I Marantz-fjärrkontrollen som medföljer den här enheten kan fjärrkontrollkoder registreras även för andra enheter. länk

OBSERVERA

Vissa knappar kanske inte fungerar beroende på modellen och tillverkningsåret på din utrustning.

Testa förinställda koder en efter en för registrering

Slå på strömmen till den enhet för vilken du vill registrera en förinställd kod.
Håll knappen för den ingångskälla som du vill registrera den förinställda koden för och SET nedtryckta tills “PRSET”-indikatorn blinkar på fjärrkontrollens display och släpp sedan.
Rikta fjärrkontrollen mot enheten och växla långsamt mellan att trycka på CH/PAGE kurosankaku och DEVICE Power Button för enheten.

Förinställningskoden visas på fjärrkontrollens display.

Sluta när enheten stängs av.
Tryck på ENTER en gång för att låsa koden.

Vissa tillverkare använder flera typer av fjärrkontrollkoder. Ange en annan förinställd kod och kontrollera att den fungerar på rätt sätt.

Om enheten inte fungerar trots att en förinställd kod har registrerats kan du använda inlärningsfunktionen. I Marantz-fjärrkontrollen som medföljer den här enheten kan fjärrkontrollkoder registreras även för andra enheter. länk

OBSERVERA

Vissa knappar kanske inte fungerar beroende på modellen och tillverkningsåret på din utrustning.

Tillbaka upp