Radera sparade fjärrkontrollkoder

Koderna kan raderas på tre sätt: per knapp, per källa eller hela minnet.

Radera fjärrkontrollkoder per knapp

Håll SET nedtryckt tills LEARN-indikatorn blinkar.
Använd ingångsväljarna och tryck på knappen för den ingångskälla som ska raderas.

Ingångskällan visas på fjärrkontrollens display.

Håll POWER Power Button nedtryckt och tryck två gånger på den inlärningsknapp som ska raderas.

“ERASE” visas på fjärrkontrollens display.

Tryck på SET.

LEARN-indikatorn släcks.

Radera fjärrkontrollkoder per ingångskälla

Håll SET nedtryckt tills LEARN-indikatorn blinkar.
Håll POWER Power Button nedtryckt och tryck två gånger på knapparna för de ingångsväljare som ska raderas.

“ERASE” visas på fjärrkontrollens display.

Tryck på SET.

LEARN-indikatorn släcks.

Radera fjärrkontrollkoder för alla ingångskällor

Håll SET nedtryckt tills LEARN-indikatorn blinkar.
Håll POWER Power Button nedtryckt och tryck två gånger på AVR.

“ERASE” visas på fjärrkontrollens display.

Tryck på SET.

LEARN-indikatorn släcks.

Tillbaka upp