Minnas fjärrkontrollkoder från andra enheter

Placera Marantz-fjärrkontrollen och fjärrkontrollen för den andra enheten på ca 5 cm avstånd med fjärrkontrollsändarna riktade mot varandra.
Håll SET nedtryckt tills LEARN-indikatorn blinkar.
Använd ingångsväljarna och tryck på en knapp för att välja ingångskälla.

Ingångskällan visas på fjärrkontrollens display.

Välj inlärningsknapp.

LEARN-indikatorn tänds.

Håll den knapp som du vill registrera på den andra fjärrkontrollen nedtryckt tills “OK” visas på Marantz-fjärrkontrollens display.

Upprepa steg 4 om “NG” visas på fjärrkontrollens display.

Upprepa steg 4 och 5 om du vill fortsätta inlärningen med fler knappar för samma ingångskälla.
Tryck på SET när programmeringen av fjärrkontrollen är klar.

LEARN-indikatorn släcks och fjärrkontrollen avslutar inlärningsläget.

Det finns fjärrkontroller som inte kan programmeras, eller som inte fungerar korrekt trots programmering. Om du skulle råka ha en sådan använder du AV-utrustningens fjärrkontroll för att kontrollera den.

Om fjärrkontrollens minne blir fullt visas “FULL” på fjärrkontrollens display. Om du vill göra en ny inlärning av kod måste du radera en av inlärningsknapparna.

OBSERVERA

Inlärningsfunktionen kan inte användas för knapparna ZONE SELECT, SET, AVR, POWER Power Button , VOLUME kurosankaku Sankaku-Reverse , SMART SELECT, SOUND MODE eller ingångsväljarna i något läge.

Fjärrkontrollens inlärningsläge avslutas automatiskt om ingen knapp trycks ned på ca 1 minut i LEARN-läget.

Tillbaka upp