Inställningar

Konfigurera IP-adressen.

Om du använder en bredbandsrouter (DHCP-funktion), konfigureras den information som krävs för nätverksanslutning automatiskt eftersom DHCP-funktionen är inställd på “På” som standardinställning på den här enheten.

Ställ enbart in IP-adress, Nätmask, Standard-gateway och DNS-serverinformation om du anger en fast IP-adress eller om du ansluter till ett nätverk utan DHCP-funktion.

GUI NetworkSetup Hi Mz

DHCP

Anger hur anslutningen till nätverket ska göras.


(Standard):

Ange nätverksinställningar automatiskt från routern.

Av:

Ange nätverksinställningar manuellt.

IP-adress

Ställ IP-adressen inom de gränser som anges nedan.

Network Audio-funktionen kan inte användas om andra IP-adresser ställts in.

KLASS A: 10.0.0.1 - 10.255.255.254

KLASS B: 172.16.0.1 - 172.31.255.254

KLASS C: 192.168.0.1 - 192.168.255.254

Nätmask

Om du ansluter ett xDSL-modem eller en anslutningsadapter direkt till den här enheten ska du mata in nätmasken som anges i den dokumentation som tillhandahålls av din leverantör. Vanligtvis matar du in “255.255.255.0”.

Standard-gateway

Om du är ansluten till en nätport (router) ska du mata in dess IP-adress.

DNS

Ange indikerad DNS-adress i den dokumentation du fått av din leverantör.

Om du inte kan ansluta till Internet, kontrollera anslutningen och inställningarna. länk

Om du inte känner till något om Internetanslutningar, kontakta din ISP (Internet Service Provider) eller den affär där du köpte din dator.

Tillbaka upp