Sieć bezprzewodowa LAN

Podczas łączenia z siecią poprzez połączenie bezprzewodowe LAN, podłącz anteny prętowe dla Bluetooth/podłączenie sieci bezprzewodowej do tylnego panelu i ustaw je pionowo.

Więcej informacji o podłączaniu routera bezprzewodowej sieci LAN można znaleźć w “Konfiguracja Wi-Fi”. link

Conne Wireless S62U

Do współpracy z amplitunerem, zalecamy użycie routera wyposażonego w następujące funkcje:

Wbudowany serwer DHCP (Protokół dynamicznej konfiguracji sieci)
Funkcja ta automatycznie przypisuje adresy urządzeniom zgłaszającym się w sieci LAN.

Wbudowany przełącznik 100BASE-TX
W celu podłączenia wielu urządzeń, zaleca się wbudowany przełącznik o prędkości 100 Mb/s lub wyższej.

Stosuj wyłącznie ekranowane kable STP lub ScTP LAN (łatwo dostępne w sklepach detalicznych). (zalecane CAT-5 lub lepsze)

Zaleca się stosowanie normalnego, ekranowanego przewód LAN.
W przypadku zastosowania przewodu płaskiego lub nieekranowanego może dojść do zakłócania pracy innych urządzeń.

W przypadku podłączenia amplitunera do sieci bez funkcji DHCP, skonfiguruj adres IP itd., w “Sieć”. link

UWAGA

Typy routerów, które mogą być użyte, zależą od warunków technicznych udostępniania usługi internetowej. W celu uzyskania dokładniejszych informacji, skontaktuj się z dostawcą usług internetowych lub ze sklepem.

Amplituner nie jest zgodny z PPPoE. Router kompatybilny z PPPoE jest wymagany, jeśli zakontraktowana linia nie jest ustawiona przy użyciu PPPoE.

Nie podłączaj złącza NETWORK bezpośrednio do portu LAN/złącza Ethernet w komputerze.

Różne usług online mogą zostać przerwane bez uprzedniego powiadomienia.

powrót do góry