Przywracanie ustawień fabrycznych

Jeśli wskaźniki będą nieprawidłowe lub nie będzie można obsługiwać urządzenia, ponowne uruchomienie może naprawić problem. Zalecamy ponowne uruchomienie urządzenia przed przywróceniem ustawień do wartości domyślnych.link

Jeśli działanie nie ulegnie poprawie w wyniku ponownego uruchomienia urządzenia, wykonaj następujące czynności.

Różne ustawienia zostały przywrócone do domyślnych wartości fabrycznych. Ponownie wprowadź ustawienia.

Ope Reset1 S62
Wyłącz urządzenie korzystając z przełącznika Power Button .
Naciśnij Power Button , naciskając jednocześnie M-DAX i ZONE2 SOURCE.
Zdejmij palce z obydwu przycisków, gdy “Initialized” pojawi się na wyświetlaczu.

Przed przywróceniem ustawień domyślnych użyj funkcji “Zapisz i załaduj” z menu, aby zapisać i przywrócić szczegóły różnych ustawień skonfigurowanych w urządzeniu.link

powrót do góry