Przywracanie ustawień sieciowych

Jeśli nie można odtworzyć zawartości sieci lub podłączyć urządzenia do sieci, ponowne uruchomienie może naprawić problem. Zalecamy ponowne uruchomienie urządzenia przed przywróceniem ustawień do wartości domyślnych.link

Jeśli działanie nie ulegnie poprawie w wyniku ponownego uruchomienia urządzenia, wykonaj następujące czynności.

Ustawienia sieci zostały przywrócone do domyślnych wartości fabrycznych. Ponownie wprowadź ustawienia.

Pomimo tego ustawienia menu “Przypisanie wzmacn.”, “Konfig. głośników” oraz “Video” nie zostały zresetowane.

Ope Reset2 S62
Naciśnij przycisk Power Button , aby włączyć zasilanie urządzenia.
Włącz INPUT SELECTOR, aby wybrać “HEOS Music”.
Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie DIMMER oraz TUNER PRESET CH - w urządzeniu głównym przez co najmniej 3 sekundy.
Zdejmij palce z obydwu przycisków, gdy “Network Reset...” pojawi się na wyświetlaczu.
Po ukończeniu resetowania na ekranie wyświetlany jest komunikat “Completed”.

Przed przywróceniem ustawień domyślnych użyj funkcji “Zapisz i załaduj” z menu, aby zapisać i przywrócić szczegóły różnych ustawień skonfigurowanych w urządzeniu.link

UWAGA

Nie wyłączaj zasilania, aż do ukończenia resetowania.

powrót do góry