Funkcja Smart Select

Ustawienia, takie jak źródło sygnału, poziom głośności i tryb dźwięku mogą zostać przypisane do przycisków 1-4 SMART SELECT.

Wystarczy nacisnąć jeden z przypisanych przycisków SMART SELECT w trakcie odtwarzania, aby przełączyć się na grupę zapisanych ustawień w pakiecie.

Zapisując często używane ustawienia pod przyciskami 1 – 4 SMART SELECT zawsze można łatwo wywołać takie same warunki odtwarzania.

Funkcję Smart Select można zapamiętać dla każdej strefy.

Rysunek pilota

Ope SmartSelect RC035

powrót do góry