Wyjaśnienie pojęć

Logo Works Apple AirPlay

Apple, AirPlay, iPad, iPad Air, iPad Pro and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

The trademark "iPhone" is used in Japan with a license from Aiphone K.K.

Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Logo AudysseyMultEQ XT32 LFC

Wyprodukowano na licencji Audyssey Laboratories™. Rozwiązanie chronione patentami w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Audyssey MultEQ® XT32, Audyssey Dynamic EQ®, Audyssey Dynamic Volume® oraz Audyssey LFC™ są zarejestrowanymi nakami towarowymi firmy Audyssey Laboratories.

Logo Bluetooth

Znak słowny® oraz logo są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc., a każde użycie tych znaków przez D&M Holdings Inc. podlega licencji. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich prawnych właścicieli.

Logo Dolby Atmos_Vision

Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Atmos, Dolby Surround, Dolby Vision oraz symbol podwójnego “D” są znakami towarowymi Dolby Laboratories.

Logo DTS X_VirtualX

Aby dowiedzieć się więcej o patentach DTS, wejdź na stronę http://patents.dts.com. Produkowane na podstawie licencji DTS, Inc. DTS, symbol, DTS oraz symbol łącznie, DTS:X, logo DTS:X, Virtual:X oraz logo DTS Virtual:X zarejestrowanymi znakami towarowymi i/lub znakami towarowymi DTS, Inc. w USA i/lub innych krajach. © DTS, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Logo HDMI R

Skrót “HDMI”, logo “HDMI” oraz nazwa “High-Definition Multimedia Interface” są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi HDMI Licensing LLC w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach.

This item incorporates copy protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights of Rovi Corporation. Reverse engineering and disassembly are prohibited.

Logo WiFi.

Logo Wi-Fi CERTIFIED jest zastrzeżonym znakiem towarowym Wi-Fi Alliance.
Certyfikat Wi-Fi zapewnia, że urządzenie przeszło test interoperacyjności przeprowadzony przez Wi-Fi Alliance, grupę certyfikującą możliwość współpracy urządzeń LAN.

powrót do góry