Podłączenie przewodu zasilającego

Po wykonaniu wszystkich połączeń włóż wtyczkę zasilania do gniazda sieciowego.

Conne AC S62N

powrót do góry