Anulowanie funkcji blokady panelu

Naciśnij przycisk Power Button , trzymając wciśnięte przyciski M-DAX i DIMMER, gdy urządzenie jest w trybie oczekiwania.
Naciśnij przycisk TUNER PRESET CH + lub TUNER PRESET CH -, aby wybrać opcję “FP LOCK Flower Mark Off”.

( Flower Mark Aktualnie ustawiony tryb.)

Naciśnij przycisk STATUS, aby wprowadzić ustawienia.

Funkcja blokady panelu zostanie anulowana.

Nawet pomimo włączenia funkcji blokady panelu, urządzenie można obsługiwać za pomocą pilota.

powrót do góry