Wywoływanie ustawień

Naciśnij przycisk MAIN lub ZONE2, aby wybrać strefę działania, za pomocą pilota zdalnego sterowania.

Świeci przycisk wybranej strefy.

Naciśnij przycisk SMART SELECT.

Zostaną wywołane ustawienia Smart Select przypisane do naciśniętego przycisku.

Poniżej podane są domyślne ustawienia dla źródła wejściowego i głośności.

Bracket Open MAIN ZONE Bracket Close / Bracket Open ZONE2 Bracket Close

Przycisk

Źródło sygnału

Głośność

SMART SELECT 1

CBL/SAT

40

SMART SELECT 2

Blu-ray

40

SMART SELECT 3

Media Player

40

SMART SELECT 4

HEOS Music

40

powrót do góry