ECO

Skonfiguruj ustawienia trybu ECO i trybu automatycznego czuwania.

Tryb ECO

Może to zmniejszyć zużycie energii, gdy zasilanie urządzenia jest włączone.

Włącz:

Automatycznie zmniejsza zużycie energii, niezależnie od głośności.

Automatyczna:

Automatycznie zmniejsza zużycie energii, dopasowując je do głośności.

Wył.
(Domyślne):

Nie zmniejsza zużycia energii.

Jeśli chcesz odtwarzać dźwięk przy wysokim poziomie głośności, zaleca się ustawienie “Tryb ECO” na “Wył.”.

Tryb ECO można przełączyć również poprzez naciśnięcie ECO  Icon Eco na pilocie zdalnego sterowania.

Auto On domyślny

Ustawianie trybu na ECO, gdy zasilanie jest włączone.

 

Tekst

Ostatnio używany
(Domyślne):

Tryb ECO zostanie ustawiony na ostatnio ustawiony tryb przed wyłączeniem zasilania.

Włącz:

Gdy zasilanie jest włączone, tryb będzie zawsze przełączony na Tryb ECO ustawiony na “Włącz”.

Automatyczna:

Gdy zasilanie jest włączone, tryb będzie zawsze przełączony na Tryb ECO ustawiony na “Automatyczna”.

Wył.:

Gdy zasilanie jest włączone, tryb będzie zawsze przełączony na Tryb ECO ustawiony na “Wył.”.

Wskazania na ekranie

Wyświetlanie zużycia energii przez urządzenie za pomocą miernika na ekranie telewizora.

Tytuł

Tekst

Zawsze wł.:

Miernik jest zawsze wyświetlany na ekranie telewizora.

Automatyczna
(Domyślne):

Miernik jest wyświetlany przy zmianie trybu lub głośność.

Wył.:

Miernik nie jest wyświetlany.

Auto wyłączenie

Ustawienie powoduje, że zasilanie urządzenia automatycznie przełącza się w tryb czuwania.

MAIN ZONE

Ustawienie czasu automatycznego przełączenia w stan oczekiwania, gdy do urządzenia nie dochodzą żadne sygnały audio lub wideo.
Zanim urządzenie przejdzie w tryb czuwania, na wyświetlaczu oraz na ekranie menu wyświetli się “Auto wyłączenie”.

Tytuł

Tekst

60 min:

Urządzenie przechodzi w tryb czuwania po 60 minutach.

30 min:

Urządzenie przechodzi w tryb czuwania po 30 minutach.

15 min
(Domyślne):

Urządzenie przechodzi w tryb czuwania po 15 minutach.

Wył.:

Urządzenie nie przechodzi samoczynnie w tryb czuwania.

ZONE2

Jeśli przez ustawiony czas nie są wykonywane żadne operacje, zasilanie zostaje automatycznie wyłączone, nawet gdy jest odbierany sygnał audio lub wideo.

Tytuł

Tekst

8 godzin:

Przełącza ZONE2 w stan czuwania po około 8 godzinach.

4 godziny:

Przełącza ZONE2 w stan czuwania po około 4 godzinach.

2 godziny:

Przełącza ZONE2 w stan czuwania po około 2 godzinach.

Wył.
(Domyślne):

Nie przełącza automatycznie ZONE2 w stan czuwania.

powrót do góry