Over het hanteren van media

Voorkom dat er vingerafdrukken, vuil of vet op de schijven komen.

Neem de schijven voorzichtig uit de hoes om krassen te voorkomen.

Schijven niet buigen of verhitten.

Het gat in het midden van de schijf niet groter maken.

Schrijf niet met pen of potlood, enz. op de kant met het (gedrukte) label en plak geen nieuwe labels op de schijven.

Er kan zich condens vormen op schijven als ze plots van een koude plaats (bijvoorbeeld buitenshuis) naar een warme plaats worden verplaatst. Probeer de schijven echter niet te drogen met een haardroger, enz.

Werp het USB-geheugenapparaat niet uit of schakel het toestel niet uit terwijl het USB-geheugenapparaat wordt afgespeeld. Dit kan resulteren in storing of verlies van de gegevens op het USB-geheugenapparaat.

Probeer het USB-geheugenapparaat niet te openen of te wijzigen.

Het USB-geheugenapparaat en de bestanden kunnen worden beschadigd door statische elektriciteit. Raak de metalen contacten van het USB-geheugenapparaat niet aan met uw vingers.

Gebruik geen vervormd USB-geheugenapparaat.

Na gebruik moet u eventuele schijven of het USB-geheugenapparaat verwijderen en opslaan in een geschikte hoe om stof, krassen en vervorming te voorkomen.

Schijven niet op de volgende plaatsen bewaren:

Op plaatsen waar ze gedurende langere tijd aan direct zonlicht worden blootgesteld
Op vochtige of stoffige plaatsen
Op plaatsen waar ze worden blootgesteld aan de hitte van verwarmingstoestellen, enz.

naar boven