Panel przedni

Name Front PM6007

Przycisk zasilania ( Power Button )

Służy do włączania/wyłączania zasilania. link

Wskaźnik zasilania

Sygnalizuje stan zasilania w następujący sposób:

Włączone : Wył.

Tryb oczekiwania : Kolor czerwony

Gdy zasilanie jest Wyłączone: Wył.

Pokrętło INPUT SELECTOR

Służy do wyboru źródła sygnału. link

Wskaźnik sygnału wejściowego link

Pokrętło VOLUME

Służą do regulacji poziomu głośności. link

Gniazdo słuchawek (PHONES)

Do podłączania słuchawek.

Wyłącz wyjście głośnikowe podczas korzystania ze słuchawek. link

UWAGA

Aby nie spowodować uszkodzenia słuchu podczas słuchania z użyciem słuchawek, nie zwiększaj gwałtownie poziomu głośności.

Pokrętło BASS

To ustawienie dostosowuje poziom głośności basów. link

Przycisk/kontrolka SOURCE DIRECT

Służy do włączania/wyłączania trybu bezpośredniego źródła. link

Pokrętło TREBLE

To ustawienie dostosowuje poziom głośności tonów wysokich. link

Przyciski/kontrolki wyboru zestawów głośnikowych
(SPEAKERS A/B)

Służą do wyboru zestawów głośnikowych. link

FILTER 1・2 przycisk/wskaźnik

Zmienia charakterystykę filtra, gdy wprowadzany jest dźwięk cyfrowy. link

Pokrętło BALANCE

Służy do regulacji zrównoważenia poziomu głośności pomiędzy kanałem lewym i prawym. link

Czujnik zdalnego sterowania

Odbiera sygnał z pilota zdalnego sterowania. link

kuromaru 7 , kuromaru 9 oraz kuromaru 12 można regulować, gdy kuromaru 8 znajduje się w położeniu wyłączonym (tryb Source Direct jest wyłączony).

powrót do góry