Informacje o znakach handlowych

Logo_Acrobat Reader

Adobe, logo Adobe i Reader są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

powrót do góry