Podłączenie do urządzenia z cyfrowymi wyjściami audio

Użyj tego połączenia, aby wysyłać cyfrowe sygnały audio do tego urządzenia i konwertować sygnały do odtwarzania za pomocą przetwornika C/A tego urządzenia. link

Conne DigitalOut PM6007N
UWAGA

Na wejście tego urządzenia można podawać liniowe sygnały PCM o częstotliwości próbkowania 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz lub 192 kHz.

Nie należy podawać na wejście sygnałów innych niż PCM, takich jak Dolby Digital, DTS i AAC. Spowoduje to powstanie zakłóceń, które mogą uszkodzić głośniki.

powrót do góry