Wyjaśnienie pojęć

Częstotliwość próbkowania

Próbkowanie oznacza odczyt wartości fali dźwiękowej (sygnału analogowego) w regularnych odstępach czasu i wyrażenie wysokości fali przy każdym odczycie w formacie cyfrowym (tworzenie sygnału cyfrowego).
Liczba odczytów na sekundę nazywana jest “częstotliwością próbkowania”. Im większe wartości, tym bardziej wiernie odwzorowany jest dźwięk.

Impedancja głośników

Jest to wartość rezystancji w obwodzie prądu przemiennego, wskazywana w Ω (ohm).

Większą moc można uzyskać, gdy wartość ta jest mniejsza.

Source direct

Uzyskanie wyższej wierności odtwarzania możliwe jest dzięki temu, że sygnał z wejścia przechodzi do wzmacniacza mocy z pominięciem obwodów regulacji barwy dźwięku (BASS/TREBLE/BALANCE).

Układ zabezpieczający

Jest to funkcja zabezpieczająca podzespoły przed uszkodzeniem w momencie problemów z zasilaniem, takich jak przeciążenie, przepięcie lub nadmierna temperatura wynikające z dowolnej przyczyny.

powrót do góry