Konfiguracja kodów zdalnego sterowania

Kody zdalnego sterowania znajdują się pomiędzy tym urządzeniem a pilotem zdalnego sterowania. Można wybrać jeden spośród trzech typów kodów zdalnego sterowania, a zdalne sterowanie może być używane do sterowania urządzeniem, kiedy używany jest ten sam kod zdalnego sterowania. Gdy trzy takie same urządzenia używane są w jednym pomieszczeniu, każde z nich można obsługiwać równocześnie za pomocą jednego pilota zdalnego sterowania z ustawieniami fabrycznymi. Ustawiając indywidualne kody między pilotem zdalnego sterowania a urządzeniem, pilot zdalnego sterowania może być używany do sterowania tylko tym urządzeniem, które ma taki sam kod zdalnego sterowania.

Sprawdź działanie każdego urządzenia po skonfigurowaniu kodów zdalnego sterowania.

Ustawienie domyślne to “AMP1”.

Ustaw kod zdalnego sterowania na “AMP 1” podczas sterowania tym urządzeniem z sieciowego odtwarzacza audio Marantz lub innego urządzenia podłączonego za pomocą kabla zdalnego połączenia z tym urządzeniem link.

Rysunek pilota

Ope RC Code RC004PMCD

powrót do góry