Pilot zdalnego sterowania

Pilot zdalnego sterowania dołączony do tego urządzenia może sterować pracą odtwarzaczy sieciowych, oprócz możliwości sterowania odtwarzaczem CD Marantz.

Obsługa urządzenia

Name RC004PMCD PM6007 1

Nadajnik sygnału zdalnego sterowania

Nadaje sygnał z pilota zdalnego sterowania. link

Przyciski wyboru źródła wejściowego

Służą do wyboru źródła sygnału. link

Przycisk SOURCE DIRECT

Służy do włączania/wyłączania trybu bezpośredniego źródła. link

Przycisk MUTE ( Silent )

Wyciszanie dźwięku wyjściowego. link

Przycisk zasilania (AMP POWER Power Button )

Służy do włączania/wyłączania zasilania (przełączania w tryb czuwania).
link

Przyciski VOLUME ( kurosankaku Sankaku-Reverse )

Służą do regulacji poziomu głośności. link

Obsługa odtwarzacza płyt CD

Name RC004PMCD PM6007 2

Możesz obsługiwać odtwarzacz CD firmy Marantz. Aby włączyć odtwarzacz CD firmy Marantz, naciśnij przycisk REMOTE MODE CD w celu przełączenia pilota zdalnego sterowania w tryb sterowania odtwarzaczem CD.

Przycisk REMOTE MODE CD będzie świecił przez około 2 sekundy.

Przycisk zasilania (POWER Power Button )

Przycisk wyboru trybu zdalnego sterowania (REMOTE MODE CD)

Przycisk otworzenia/zamknięcia szuflady na płytę ( Triangle-Underline )

Przyciski systemowe

Przycisk wyboru trybu nośnika (INPUT)

Przycisk informacyjny (INFO)

Przycisk ENTER

Przyciski kursora ( shirosankaku shirosankaku-Reverse White-Arrow-Left   White-Arrow-Right )

Przycisk BACK

Przyciski numeryczne (0 – 9)

Przycisk PROGRAM

Przycisk RANDOM ( Icon RANDOM )

Name RC004PMCD PM6007 3

Przycisk OPTION

Przycisk SETUP

Przycisk CLEAR

Przycisk DIMMER

Przycisk REPEAT ( Icon REPEAT )

Pilot zdalnego sterowania może nie obsługiwać wszystkich produktów.

Wzmacniacz można obsługiwać za pomocą przycisków sterowania wzmacniaczem, nawet jeśli na pilocie zdalnego sterowania wybrano tryb obsługi CD.

Sterowanie pracą odtwarzacza sieciowego

Name RC004PMCD PM6007 4

Możesz obsługiwać odtwarzacz sieciowy firmy Marantz. Aby sterować pracą odtwarzacza sieciowego firmy Marantz, naciśnij przycisk REMOTE MODE NET w celu przełączenia pilota zdalnego sterowania w tryb sterowania sieciowego.

Przycisk REMOTE MODE NET będzie świecił przez około 2 sekundy.

Przycisk zasilania (POWER Power Button )

Przycisk wyboru trybu zdalnego sterowania (REMOTE MODE NET)

Przyciski systemowe

Przycisk wyboru źródła sygnału (INPUT)

Przycisk informacyjny (INFO)

Przycisk QUEUE (kolejka)

Przycisk ENTER

Przyciski kursora ( shirosankaku shirosankaku-Reverse White-Arrow-Left   White-Arrow-Right )

Przycisk BACK

Przycisk RANDOM ( Icon RANDOM )

Name RC004PMCD PM6007 5

Przyciski FAVORITES ADD / CALL

Przycisk OPTION

Przycisk SETUP

Przyciski numeryczne/literowe (0 – 9, +10)

Przycisk CLEAR

Przycisk DIMMER

Przycisk REPEAT ( Icon REPEAT )

Pilot zdalnego sterowania może nie obsługiwać wszystkich produktów.

Wzmacniacz można obsługiwać za pomocą przycisków sterowania wzmacniaczem, nawet jeżeli pilot zdalnego sterowania ma wybrany tryb obsługi odtwarzacza NET.

powrót do góry