Słuchanie transmisji FM/AM

Podłącz antenę. (Podłączanie anten FM/AMlink)
Naciśnij przycisk TUNER, aby wybrać “Tuner” jako źródło dźwięku.

Bracket Open Ekran TV Bracket Close

GUI Tuner Hi Mz N
Disp 01 FM 87.50MHz
Naciśnij przycisk OPTION.

Wyświetlony zostanie ekran menu opcji.

Przyciskami shirosankaku shirosankaku-Reverse wybierz opcję “FM/AM”, następnie naciśnij przycisk ENTER.

Wyświetli to ekran wprowadzania pasma fal radiowych.

Przyciskami White-Arrow-Left White-Arrow-Right wybierz opcję “FM” lub “AM”, a następnie naciśnij ENTER.

FM:

W trakcie słuchania rozgłośni FM.

AM:

W trakcie słuchania rozgłośni AM.

Przyciskiem TUNE + lub TUNE – wybierz żądaną stację.

Urządzenie przeszukuje częstotliwości do momentu odnalezienia stacji radiowej. Po odnalezieniu stacji radiowej urządzenie przerywa przeszukiwanie i dostraja się do stacji.

Audycje FM można odbierać w trybie “Auto”, w którym dostępne stacje wyszukiwane są automatycznie lub w trybie “Ręczne”, który pozwala zmienić częstotliwość za pomocą przycisków. Ustawieniem standardowym jest “Auto”. Można również użyć opcji “Strojenie bezpośrednie”, aby wprowadzić częstotliwość stacji ręcznie.

W trybie “Auto” nie można dostroić urządzenia do stacji o słabym poziomie sygnału.
W takim wypadku należy użyć trybu “Ręczne” lub “Strojenie bezpośrednie”.

Przyciski obsługi

Funkcja

TUNE +, –

Służy do wybierania stacji radiowej (góra/dół)

CH/PAGE  kurosankaku   Sankaku-Reverse

Wybiera zaprogramowane stacje radiowe

shirosankaku shirosankaku-Reverse

Służy do wybierania stacji radiowej (góra/dół)

White-Arrow-Left White-Arrow-Right

Wybiera zaprogramowane stacje radiowe

Czynności dostępne poprzez menu opcji

powrót do góry