Regulacja barwy dźwięku (Barwa dźwięku)

Ustawienie jakości tonalnej dźwięku.

Naciśnij przycisk OPTION.

Wyświetlany jest ekran menu opcji.

Kiedy źródło wejściowe to “HEOS Music”, wyświetlana jest opcja menu dla muzyki online. Wybierz “Opcje AVR…”, następnie naciśnij ENTER.

Przyciskami shirosankaku shirosankaku-Reverse wybierz opcję “Barwa dźwięku”, następnie naciśnij przycisk ENTER.

Zostanie wyświetlony ekran “Barwa dźwięku”.

Użyj White-Arrow-Left White-Arrow-Right , aby włączyć/wyłączyć funkcję regulacji barwy dźwięku.

Włącz:

Pozwala na regulację barwy dźwięku (basy, tony wysokie).

Wył.
(Domyślne):

Odtwarzanie bez regulacji barwy dźwięku.

Wybierz “Włącz” w kroku 3 i naciśnij shirosankaku-Reverse , aby wybrać zakres dźwięku do regulacji.

Basy:

Regulacja tonów niskich.

Tony wysokie:

Regulacja tonów wysokich.

Przyciskami White-Arrow-Left White-Arrow-Right wyreguluj barwę dźwięku, następnie naciśnij przycisk ENTER.

-6 dB – +6 dB (Domyślne : 0 dB)

Ustawienia “Barwa dźwięku” są zapisywane dla każdego źródła sygnału.

Nie można ustawić tego parametru, jeśli tryb dźwiękowy ustawiony jest na “Direct” lub “Pure Direct”.

Parametr ten nie jest dostępny, gdy “Dynamic EQ” ustawiony jest na “Włącz”. link

Nie można wykonać ustawienia, gdy nie ma sygnału wejściowego, lub gdy w menu “Wyjście HDMI Audio” jest ustawione na “TV”. link

powrót do góry