Określenie nazwy dla zaprogramowanych stacji (Nazwa stacji)

Możesz wprowadzić lub zmienić nazwę zaprogramowanej stacji radiowej.

Można wprowadzić do 8 kanałów.

Naciśnij OPTION, gdy źródłem wejściowym jest “Tuner”.

Wyświetlony zostanie ekran menu opcji.

Przyciskami shirosankaku shirosankaku-Reverse wybierz opcję “Nazwa stacji”, następnie naciśnij przycisk ENTER.

Zostanie wyświetlony ekran “Nazwa stacji”.

Przyciskami White-Arrow-Left White-Arrow-Right wybierz grupę ze stacją radiową, dla której chcesz przypisać nazwę.
Przyciskami shirosankaku shirosankaku-Reverse wybierz stację radiową, dla której chcesz wprowadzić nazwę, następnie naciśnij przycisk ENTER.
Przyciskami shirosankaku shirosankaku-Reverse p wybierz nazwę stacji, następnie naciśnij przycisk ENTER.

Wyświetlany jest ekran pozwalający edytować Nazwa stacji.

Jeżeli wybierzesz “Domyślne”, amplituner wróci do wyświetlania częstotliwości.

Wprowadź znaki, następnie naciśnij przycisk “OK”.
Naciśnij OPTION, aby powrócić do poprzedniego ekranu.

powrót do góry